Generalforsamling i Evry ASA

Sak 14. Evaluering av foretatt bedriftsoppkjøp

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om evaluering av foretatte bedriftsoppkjøp ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn har Folketrygdfondet stemt mot det fremlagte forslaget

Del: