Generalforsamling i Frontline Ltd.

På generalforsamlingen i Frontline Ltd. den 13. september 2019 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2 med følgende begrunnelse:

Styret i Frontline Ltd. ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer.

Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.
 

Del: