Generalforsamling i Frontline Ltd.

På generalforsamlingen i Frontline Ltd. 30. september 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2 med følgende begrunnelse:

Sak 2: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjeeierne gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet vil derfor stemme mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

Del: