Generalforsamling i HydrogenPro AS

På generalforsamlingen i HydrogenPro AS den 31. mai vil Folketrygdfondet stemme mot sak 8 og sak 11 med følgende begrunnelser:

Sak 8: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer - aksjeincentivprogrammer

Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11, hvor det henvises til at slike ordninger vil kunne svekke styrets uavhengighet.

Da det i HydrogenPro AS sin årsrapport for 2020 (note 12) er opplyst at styremedlemmer har blitt tildelt aksjeopsjoner i selskapet, stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt til erverv av egne aksjer tilhørende opsjonsprogrammet.


Sak 11: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - aksjeincentivprogram

Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11, hvor det henvises til at slike ordninger vil kunne svekke styrets uavhengighet.

Da det i HydrogenPro AS sin årsrapport for 2020 (note 12) er opplyst at styremedlemmer har blitt tildelt aksjeopsjoner i selskapet, stemmer Folketrygdfondet mot fullmakt til kapitalforhøyelse tilhørende opsjonsprogrammet.
 

Del: