Generalforsamling i Meltwater N.V.

På generalforsamlingen i Meltwater N.V. den 21. juni 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2b med følgende begrunnelse:

Sak 2b: Rapport om godtgjørelse til ledende personer  

Rapporten inneholder kun informasjon om godtgjørelse til selskapets styre, ikke til ledende ansatte. Etter Folketrygdfondets syn er ett av hovedformålene med rapporten å vise hvordan selskapet har etterlevd retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte som generalforsamlingen har sluttet seg til. Uten opplysninger om ledelsens godtgjørelse er det ikke mulig å gjøre den vurderingen. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot sak 2b.

Del: