Generalforsamling i Nordic Nanovector 24. mai 2017

På generalforsamlingen i Nordic Nanovector 24. mai 2017 stemte Folketrygdfondet mot sakene 9.1, 9.2 og 13 med følgende begrunnelse:

Sak 9.1 Godkjennelse av erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte med unntak for retningslinjene for opsjonstildeling

og

Sak 9.2 Godkjennelse av retningslinjene for opsjonstildeling

Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Da Nordic Nanovectors opsjonsordning mangler tak og kan føre til utstedelse av opptil 10 prosent nye aksjer, er det Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet mener man må se lederlønnserklæringen som en helhet, ettersom opsjonselementet utgjør en vesentlig andel. Vi stemte derfor mot både det rådgivende vedtaket om "Godkjennelse av erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte med unntak for retningslinjene for opsjonstildeling" i sak 9.1 og det bindende vedtaket om "Godkjennelse av retningslinjene for opsjonstildeling" i sak 9.2.

Sak 13: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogram

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 9.2. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Nordic Nanovectors opsjonsordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemte derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.

 

Del: