Generalforsamling i Nordic Nanovector ASA

På generalforsamlingen i Nordic Nanovector ASA 19. mai 2016 stemte Folketrygdondet for sak 5B(ii) med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet forventer at selskaper vi investerer i tilbyr en konkurransedyktig lederlønn.

Vi er generelt positiv til insentivbaserte ordninger med målbare og prestasjonsrettede kriterier som motiverer til langsiktig verdiskaping.

For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi imidlertid at styrene har et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Styrets forslag til opsjonsordning i Nordic Nanovector tilsvarer mer enn 5 % av selskapets aksjekapital, og det er ikke satt et tak på opsjonsordningen. Derfor er det vanskelig å forutsi konsekvensene av programmet.

Når folketrygdfondet likevel stemmer for punkt 5B(ii) i lederlønnsredergjørelsen har dette primært to årsaker:

  • Uten fornyelse vil selskapet ikke lenger ha tilstrekkelig fullmakt til å kunne honorere de langsiktige individuelle avtaler som allerede er inngått ved å utstede aksjer, men må kompensere ledelsen på annen måte.
  • Konsekvensene av å stemme nei ved denne korsvei vil skape en ekstra usikkerhet som vi ikke tror selskapet er tjent med i dagens situasjon.

Vi legger til grunn at styret vil ha en positiv dialog med aksjonærene om fremtidige ordninger.
 

Del: