Generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

På generalforsamlingen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA den 24. mai 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 7a og 7b med følgende begrunnelse:

Sak 7a: Fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer
Tilbakekjøp kan være et godt supplement til utbytter. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er imidlertid en svært illikvid aksje med begrenset handelsvolum i markedet og ineffektiv prising. Tilbakekjøp på disse rabattnivåene favoriserer også dem som ikke selger, og Folketrygdfondet mener derfor at det er et dårligere alternativ enn utbytter som ville likebehandlet alle aksjonærer. Samtidig reduserer det fri flyt ytterligere.

Sak 7b: Fullmakt til å for høye aksjekapitalen
Aksjen handler til betydelig rabatt til underliggende verdier og emisjoner på disse nivåene vil kunne ha uheldige utvanningseffekter for dagens aksjonærer.
 

Del: