Generalforsamling i RCLSak 2 Godkjennelse av lederlønnsordning

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktige og resultatavhengige, dog må de ikke være urimelige sett i forhold til de oppnådde resultater.

I lederlønnerklæringen oppfattes omfanget av opsjonsprogrammet og den totale godtgjørelse å være urimelig sett i forhold til de oppnådde resultater over tid.

Folketrygdfondet stemmer derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte.

Del: