Generalforsamling i Scatec Solar

På generalforsamlingen 4. mai 2016 stemte Folketrygdfondet mot forslag om godkjennelse av en aksjebasert lederlønnsordning i Scatec Solar ASA.

Folketrygdfondet forventer at selskaper vi investerer i tilbyr en konkurransedyktig lederlønn.

Vi er generelt positiv til insentivbaserte ordninger med målbare og prestasjonsrettede kriterier som motiverer til langsiktig verdiskaping.

For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi imidlertid at styrene har et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Styrets forslag til opsjonsordning i Scatec Solar tilsvarer ca 5 % av selskapets aksjekapital, men det er ikke knyttet tak til opsjonsordningen. Derfor er det vanskelig å forutsi konsekvensene av programmet.

I lys av ordningens omfang og manglende tak, stemmer Folketrygdfondet mot punkt 3.1.2 i lederlønnsredergjørelsen som omfatter forslag til godkjennelse av opsjonsordning

Del: