Generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen

På generalforsamlingen i Wallenius Wilhelmsen 25. april 2019 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 12 med følgende begrunnelse:

Sak 12: Valg av medlemmer til valgkomiteen
For å kunne utføre sine oppgaver er det Folketrygdfondets prinsipielle syn at valgkomiteen må være uavhengig av styret. Det er ikke tilfelle her, da ett av valgkomiteens medlemmer også stiller til gjenvalg til selskapets styre. Saken gir ikke anledning til å stemme for kandidatene hver for seg. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot et samlet valgkomiteforslag.
 

Del: