Folketrygdfondet https://www.folketrygdfondet.no/nb nb Se opptak av Tore Lindholt-symposium 8. november https://www.folketrygdfondet.no/nb/aktuelt/nyheter/se-opptak-av-tore-lindholt-symposium-8-november <span>Se opptak av Tore Lindholt-symposium 8. november</span> <span><span lang="" about="/nb/user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">RamsaltLab</span></span> <span>Tue, 11/08/2022 - 08:00</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet hedrer tidligere administrerende direktør Tore Lindholts minne gjennom et symposium i hans navn. Tore Lindholt engasjerte seg særlig i minoritetsaksjonærenes rettigheter, og symposiet tar utgangspunkt i dette. Se opptaket her.</div> <div class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><div> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Bilde</div> <div class="field__item"> <picture> <source srcset="/sites/default/files/styles/main_content_banner/public/images/Tore%20landscape.jpg%20%28contentipad%29.jpg?h=e899e606&amp;itok=js9ABGgo 1x" media="all and (min-width: 1024px)" type="image/jpeg"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/main_content_banner_tablet/public/images/Tore%20landscape.jpg%20%28contentipad%29.jpg?h=e899e606&amp;itok=1r3Yn9Nc 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/jpeg"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/main_content_banner_mobile/public/images/Tore%20landscape.jpg%20%28contentipad%29.jpg?h=e899e606&amp;itok=M1EfL55R 1x" type="image/jpeg"/> <img src="/sites/default/files/styles/main_content_banner_mobile/public/images/Tore%20landscape.jpg%20%28contentipad%29.jpg?h=e899e606&amp;itok=M1EfL55R" alt="Tore-landscape" typeof="foaf:Image" /> </picture> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a cke-saved-href="https://channel.royalcast.com/folketrygdfondet/#!/folketrygdfondet/20221108_1" href="https://channel.royalcast.com/folketrygdfondet/#!/folketrygdfondet/20221108_1">Klikk her for å se opptak av Tore Lindholt-symposium 8. november fra kl 09.00.</a></p> <p> </p> <h1 class="page-title">Program</h1> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 643px;"><tbody><tr><td style="width: 125px;">09:00-09:10</td> <td style="width: 502px;">Innledning ved Kjetil Houg, adm. dir. i Folketrygdfondet<br /> Videohilsen om Tores rolle innen eierskapsutøvelse</td> </tr><tr><td style="width: 125px;">09:10-09:35</td> <td style="width: 502px;">Hvem var Tore Lindholt?<br /> Steinar Strøm, professor emeritus, Universitetet i Oslo</td> </tr><tr><td style="width: 125px;">09:35-10:35</td> <td style="width: 502px;">Minoritetsaksjonærenes rettigheter da og nå – hvor langt er vi kommet?<br /> Ordstyrer Annie Bersagel, porteføljeforvalter ESG, Folketrygdfondet<br /> Olaug Svarva, styreleder, DNB ASA<br /> Øyvind Eriksen, konsernsjef, Aker ASA<br /> Thor Christian Jensen, børskommentator, Dagens Næringsliv</td> </tr><tr><td style="width: 125px;">10:35-10:50</td> <td style="width: 502px;">Pause 15 min</td> </tr><tr><td style="width: 125px;">10:50-11:50</td> <td style="width: 502px;">Akademisk perspektiv på norsk eierstyring i en internasjonal kontekst<br /> Ordstyrer Joakim Kvamvold, finansanalytiker, Folketrygdfondet<br /> Tore Bråthen, professor, Handelshøyskolen BI<br /> Johan Trocmé, direktør tematikk, investment banking, Nordea<br /> Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Universitet i Oslo</td> </tr><tr><td style="width: 125px;">11:50-12:00 </td> <td style="width: 502px;">Avslutning/oppsummering ved Kjetil Houg</td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> Tue, 08 Nov 2022 07:00:00 +0000 RamsaltLab 809 at https://www.folketrygdfondet.no Crayon Group Holding ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/994 <span>Crayon Group Holding ASA </span> <span><span lang="" about="/nb/user/7" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MarteGreni</span></span> <span>Thu, 09/14/2023 - 12:48</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 14.09 2023 lånt ut 1.100.000 aksjer i selskapet. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 4.137.544 aksjer, tilsvarende 4,6 % av utestående aksjer i selskapet. </div> Thu, 14 Sep 2023 10:48:01 +0000 MarteGreni 994 at https://www.folketrygdfondet.no Høringssvar: Bærekraftsrapportering - gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering https://www.folketrygdfondet.no/nb/aktuelt/horingsuttalelser/horingssvar-baerekraftsrapportering-gjennomforing-av-direktivet-om <span>Høringssvar: Bærekraftsrapportering - gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering</span> <span><span lang="" about="/nb/user/7" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MarteGreni</span></span> <span>Fri, 09/01/2023 - 08:47</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har per 31.08.23 gitt følgende høringsuttalelse til Finansdepartementet:</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <div class="media media--type-document media--type-document--teaser-media media--view-mode-teaser-media"> <a href="/sites/default/files/2023-09/Folketrygdfondet%20h%C3%B8ringssvar%20NOU%202023%2015%20B%C3%A6rekraftsrapportering%20%20%20.pdf" title="Bærekraftsrapportering - gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering" download="Folketrygdfondet høringssvar NOU 2023 15 Bærekraftsrapportering .pdf" class="link--download">Bærekraftsrapportering - gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering</a> </div> </div> Fri, 01 Sep 2023 06:47:44 +0000 MarteGreni 991 at https://www.folketrygdfondet.no Lerøy Seafood Group ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/990 <span>Lerøy Seafood Group ASA</span> <span><span lang="" about="/nb/user/5" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MariusBrevik</span></span> <span>Fri, 09/01/2023 - 08:42</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 31.08.2023, solgt 30.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA og eier etter dette netto 29.759.731 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99%.</div> Fri, 01 Sep 2023 06:42:56 +0000 MariusBrevik 990 at https://www.folketrygdfondet.no Aker BP ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/983 <span>Aker BP ASA</span> <span><span lang="" about="/nb/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MarikaNilsen</span></span> <span>Fri, 07/28/2023 - 22:50</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 26.07 2023 lånt ut 3.750.000 aksjer i selskapet. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 29.314.170 aksjer, tilsvarende 4.6 % eierandel i selskapet.</div> Fri, 28 Jul 2023 20:50:35 +0000 MarikaNilsen 983 at https://www.folketrygdfondet.no Aker BP ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/977 <span>Aker BP ASA</span> <span><span lang="" about="/nb/user/5" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MariusBrevik</span></span> <span>Thu, 06/22/2023 - 14:02</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 22.06.2023, mottatt tilbakelevering av 2.391.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 32.657.824 aksjer, tilsvarende 5,2 % eierandel i Aker BP ASA. </div> Thu, 22 Jun 2023 12:02:55 +0000 MariusBrevik 977 at https://www.folketrygdfondet.no Norwegian Air Shuttle ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/953 <span>Norwegian Air Shuttle ASA </span> <span><span lang="" about="/nb/user/5" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MariusBrevik</span></span> <span>Mon, 05/22/2023 - 10:57</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 22.05.2023, lånt ut 1.000.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 45.873.605 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,9%. </div> Mon, 22 May 2023 08:57:58 +0000 MariusBrevik 953 at https://www.folketrygdfondet.no Norwegian Air Shuttle ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/946 <span>Norwegian Air Shuttle ASA </span> <span><span lang="" about="/nb/user/7" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MarteGreni</span></span> <span>Tue, 05/16/2023 - 08:55</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 15.05.2023, mottatt tilbakelevering av 6.300.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter tilbakelevering har Folketrygdfondet netto 46.873.605 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%. </div> Tue, 16 May 2023 06:55:20 +0000 MarteGreni 946 at https://www.folketrygdfondet.no Aker Solutions ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/940 <span>Aker Solutions ASA </span> <span><span lang="" about="/nb/user/5" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MariusBrevik</span></span> <span>Wed, 05/10/2023 - 15:41</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 10.05.2023, kjøpt 50.000 aksjer i Aker Solutions ASA. Etter kjøpet har Folketrygdfondet netto 24.626.313 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,0%. </div> Wed, 10 May 2023 13:41:40 +0000 MariusBrevik 940 at https://www.folketrygdfondet.no Aker BP ASA https://www.folketrygdfondet.no/nb/node/939 <span>Aker BP ASA</span> <span><span lang="" about="/nb/user/5" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MariusBrevik</span></span> <span>Wed, 05/10/2023 - 14:42</span> <div class="field field--name-field-teaser-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Folketrygdfondet har i dag, 10.05.2023, lånt ut 2.616.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 29.588.004 aksjer, tilsvarende 4,7 % eierandel i Aker BP ASA. </div> Wed, 10 May 2023 12:42:43 +0000 MariusBrevik 939 at https://www.folketrygdfondet.no