Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Ekstraordinær generalforsamling i Ekornes ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Ekornes ASA den 21. november 2017 avsto Folketrygdfondet fra å stemme i sak 5 med følgende begrunnelse:

Sak 5: Valg av styremedlem

Nils Gunnar Hjellegjerde som er foreslått som nytt styremedlem, skal ha en rådgivende rolle overfor Selskapet. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at aksjeeiervalgte medlemmer bør være uavhengige av ledende ansatte. For å sikre god rolle- og ansvarsdeling mellom styret og administrasjon, er det uheldig at et medlem av styret i tillegg skal være ansatt som rådgiver for Selskapet.

Folketrygdfondet avsto derfor fra å stemme for valg av Nils Gunnar Hjellegjerde som styremedlem.