Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA

På generalforsamlingen i Arendals Fossekompani ASA den 5. mai 2022 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 15 med følgende begrunnelse:

Sak 15. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det er Folketrygdfondets syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Dette følger også av NUES, pkt. 7. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. Det er grunnleggende for valgkomiteens arbeid at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og valgkomiteen. Det er ikke tilfelle her, da nestlederen i selskapets styre stiller til gjenvalg som valgkomiteens leder. Saken gir ikke anledning til å stemme for kandidatene hver for seg. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot et samlet valgkomiteforslag.