Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Borr Drilling LTD

På generalforsamlingen i Borr Drilling Ltd. den 27. september 2019 stemte Folketrygdfondet mot sak 6 med følgende begrunnelse:

Sak 2: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer

Styret i Borr Drilling Ltd. ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemte derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.