Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA den 24. mars 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 11 med følgende begrunnelse:

Sak 11 – Forslag til endring av selskapets vedtekter

Å fremme kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer for valg i generalforsamlingen er en oppgave for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA. 

Styremedlemmene som velges skal representere alle aksjonærer og velges av generalforsamlingen etter prinsippet en aksje er en stemme. Prinsipielt mener vi det ikke er riktig å gi en enkeltaksjonær en vedtektsfestet særskilt rettighet til å fremme kandidater til selskapets styre. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot forslaget til endring av selskapets vedtekter.