Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Golar LNG Ltd

På generalforsamlingen i Golar LNG Ltd den 18. juni 2012 stemte Folketrygdfondet mot at selskapet de-listes fra Oslo Børs med følgende begrunnelse:

Det følger av mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge § 3-5 at Folketrygdfondet kun kan være investert i aksjer som er notert på en regulert markedsplass i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. En de-listing av aksjene i Golar LNG Ltd medfører at vi ikke lenger kan eier aksjene i selskapet. Folketrygdfondet stemte derfor imot styrets forslag om å de-liste aksjene i Golar LNG Ltd i generalforsamlingen den 18. juni 2012.