Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Hexagon Composites ASA

På generalforsamlingen i Hexagon Composites ASA 28. april 2021 vil Folketrygdfondet stemme mot sakene 6, 11.2, 12 og 13 med følgende begrunnelse:

Sak 6: Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positive til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter klare rammer for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.
Da retningslinjene mangler en klar beskrivelse årlig og total ramme for aksje- og opsjonsordningen, er det Folketrygdfondets syn at aksje- og opsjonsordningen har et for åpent omfang og dermed kan innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 6.

11.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen, Knut Trygve Flakk

Det er Folketrygdfondets syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. Det er grunnleggende for valgkomiteens arbeid at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og valgkomiteen.
Da Knut Trygve Flakk er innstilt til gjenvalg som styreleder i selskapet, stemmer Folketrygdfondet mot at han også velges til medlem av selskapets valgkomite.

Sak 12: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 6. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Hexagon Composites sin aksje- og opsjonsordning for ansatte har et uklart omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med programmet.

Sak 13: Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 6. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Hexagon Composites sin aksje- og opsjonsordning for ansatte har et uklart omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer til programmet.