Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA

Stemmeforklaring vedørende generalforsamling Lerøy

Sak 4 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktige og resultatavhengige.

Opsjonsprogrammene bør være utformet med klare og resultatavhengige tildelingskriterier, ha et maksimalt tak, og omfanget må ikke være urimelig. Det er i lederlønnerklæringen ikke redegjort for hvilke tildelingskriterier som benyttes i bonus og aksjeopsjonsprogrammet, og det er ikke satt et maksimalt tak på programmet.

Folketrygdfondet stemmer derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte.

Sak 8 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egen aksjer

Folketrygdfondet stemmer i mot fullmakten til å utvide aksjekapitalen med gjennomføring av selskapets aksjeopsjonsprogram. Det er ikke redegjort for hvilke tildelingskriterier som benyttes i bonus og aksjeopsjonsprogrammet, og det er ikke satt et maksimalt tak på programmet.