Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Generalforsamling i Noreco

Innlegg på ordinær generalforsamling i Noreco 2. mai 2012

Sak 8:
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det derfor settes tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner. Slike krav er ikke fastsatt i ordningen til Noreco.

Opsjonsordninger kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at Norecos opsjonsordning har et urimelig stort omfang og innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a.
Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Sak 10:
Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes insentivprogram

Norecos opsjonsordning mangler tildelingskriterier med klare resultatkrav. I tillegg er det Folketrygdfondets syn at ordningen har et urimelig stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes insentivprogram.
Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.