Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Generalforsamling i RCL

På generalforsamlingen i RCL 24. mai 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 2 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet stemmer mot styrets forslag til lederlønnserklæring fordi omfanget både av godtgjørelsen generelt, og den aksjebaserte del av ordningen spesielt, etter vår vurdering er for stor.