Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Royal Caribbean Cruises Ltd.

På generalforsamlingen i Royal Caribbean Cruises Ltd. 3. mai 2012 stemte Folketrygdfondet mot sak 1 og sak 2 med følgende begrunnelse:

Sak 1: Valg av CEO Richard D. Fain som styremedlem

Richard D. Fain er administrerende direktør i Royal Caribbean Cruises Ltd. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Sak 2: Godkjennelse av lederlønnsordning

Folketrygdfondet stemmer mot styrets forslag om lederlønnsordning på grunn av programmets omfang. Programmet kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte.