Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Schibsted

På generalforsamlingen i Schibsted ASA den 12. mai 2010 stemte Folketrygdfondet mot det fremsatte forslaget under Sak 7 Videreføring av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2011.

Det ble avgitt følgende stemmeforklaring:

Styret ber om fullmakt til erverv av egne aksjer. Folketrygdfondet vil stemme mot dette.

Det fremgår av forslaget at tilbakekjøpsfullmakten også kan benyttes i oppkjøps-situasjoner. Oppkjøpssituasjoner kan omfatte oppkjøp gjennomført av Schibsted, men også situasjoner der det fremmes et oppkjøpstilbud på Schibsted. Da skal aksjonærene gis mulighet til å vurdere et oppkjøpstilbud før styret eventuelt iverksetter tiltak som vanskeliggjør oppkjøp, gjennom en såkalt poison pill. Styrets forslag gir rom for dette.

En slik fullmakt er ikke i tråd med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse pkt 14 fjerde ledd.

Folketrygdfondet er prinsipielt mot denne typen fullmakter og stemmer derfor mot vedtaket. Våre synspunkter ble i fjor høst kommunisert i eget brev til styret.

Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.