Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Schibsted ASA

Folketrygdfondet deltok på generalforsamling i Schibsted ASA 8. mai 2015.

Folketrygdfondet fremførte følgende stemmeforklaring vedrørende forslaget om innføring av B-aksjer:

Styrets forslag om innføring av B-aksjer er i strid med prinsippet om én aksje – én stemme, som er viktig for Folketrygdfondet. Dersom dette prinsippet skal avvikes, krever det særskilt vurdering og begrunnelse. Det er to forhold vi ønsker å belyse:

For det første har selskapet en spesiell historie og vedtekter. Formålsparagrafen stiller krav til oss som aksjonærer. Stiftelsen har tatt et særskilt ansvar for å verne om denne formålsparagrafen. Dette er allerede reflektert i eier- og stemmerettsbegrensningene i dagens vedtekter. Av den grunn har Stiftelsen som aksjonær en særskilt posisjon og innflytelse. Folketrygdfondet, som aksjonær i Schibsted over mange år, er innforstått med begrunnelsen for nåværende stemme- og eierbegrensninger i vedtektene.

Det andre forholdet vi vil belyse er verdiskapingsperspektivet. Schibsted har gjennom sin vekststrategi oppnådd god verdiskaping, og Stiftelsen har vært en god eier. Folketrygdfondet ønsker ikke at ett enkelt prinsipp skal være styrende for vår stemmegivning, dersom det kan begrense selskapets vekstkraft og verdiskaping. Som aksjonær med en eierandel på 7,3 % vil vi ikke stemme mot et forslag fra styret hvor målet er å gi selskapet nødvendig finansiell fleksibilitet for å gjennomføre selskapets vekststrategi og bidra til best mulig verdiskaping.

Utfra et verdiskapingsperspektiv og Schibsteds spesielle historie, vil Folketrygdfondet støtte styrets forslag om innføring av B-aksjer selv om det medfører at prinsippet om én aksje – én stemme må vike.