Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Statoil AGM

På generalforsamlingen i Statoil ASA den 19. mai 2011 vil Folketrygdfondet stemme mot det fremsatte forslaget under sak 17 ”Forslag fra aksjonær” om at Statoil bør trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada.

Som aksjonær er Folketrygdfondet opptatt av å holde oss orientert om selskapets strategi og virksomhet slik at vi kan vurdere om drift, utvikling og vekst er forsvarlig og langsiktig verdiskapende.

Utvinning av oljesandressurser er krevende. Statoil har informert aksjonærer og finansmarkedet om planer, utfordringer og risikoer knyttet til oljesandprosjektet i Canada. Selskapet har satt mål i forhold til forsvarlig utvikling av oljesandsprosjektet og har levert rapportering om etterlevelse av målene. Folketrygdfondet har tatt denne informasjonen til etterretning, og vil følge den videre utviklingen.

Etter Folketrygdfondets syn er det styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er saken om oljesandprosjektet i Canada derfor ikke en generalforsamlingssak.