Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Statoil ASA

På generalforsamling i Statoil ASA den 15. mai 2012 har Folketrygdfondet stemt mot det fremsatte forslaget under sak 7 «Forslag fra aksjonær» om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandutvinning i Canada.

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om oljesandprosjektet i Canada derfor ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn har Folketrygdfondet stemt mot det fremlagte forslaget.

Folketrygdfondet er som aksjonær opptatt av at selskapet må holde oss orientert om strategi og virksomhet, slik at vi kan vurdere om drift, utvikling og vekst er forsvarlig og langsiktig verdiskapende.

Utvinning av ukonvensjonelle olje- og gass ressurser er krevende og innebærer konkrete miljø- og samfunnsmessige utfordringer. Det forventes derfor at Statoil informerer aksjonærer og finansmarkedet om planer og risikoer knyttet til slik virksomhet. Statoil har offentliggjort sin strategi for utvikling av oljesandprosjektet i Canada. Selskapet har satt mål i forhold til de miljø- og samfunnsmessige utfordringene knyttet til oljesandutvinning og har levert grundig rapportering om hvordan målene etterleves. Folketrygdfondet har tatt denne informasjonen til etterretning, og vil følge den videre utviklingen.

Folketrygdfondet forventer at Statoil vil følge opp sine engasjementer innenfor annen ukonvensjonell utvinning på samme måte.