Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Statoil ASA

På generalforsamlingen i Statoil ASA den 19. mai 2010 stemte Folketrygdfondet mot det fremsatte forslaget under sak 16 ”Forslag fra aksjonær” om at Statoil bør trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada.

Etter Folketrygdfondets syn er det styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er saken om oljesandprosjektet i Canada derfor ikke en generalforsamlingssak.

Som aksjonær er Folketrygdfondet imidlertid opptatt av å være godt orientert om selskapets strategi og virksomhet slik at vi kan vurdere om drift, utvikling og vekst er forsvarlig og langsiktig verdiskapende.

Utvinning av oljesandressurser er krevende. Statoil har informert aksjonærer og finansmarkedet om planer, utfordringer og risikoer knyttet til oljesandprosjektet i Canada. Folketrygdfondet har tatt denne informasjonen til etterretning, og vil følge den videre utviklingen.