Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 6. desember 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 3 med følgende begrunnelse:

Sak 3: Endring av vedtektene – endring av § 5 vedrørende revisjonsutvalg

Styret foreslår at selskapets vedtekter endres slik at hele styret skal utgjøre selskapets revisjonsutvalg. I dag har selskapet et revisjonsutvalg bestående av tre av styrets fem medlemmer.

Folketrygdfondet er av den oppfatning at forslaget til vedtektsendring som selskapets styre foreslo er i strid med NUES anbefalingen. Det følger av denne anbefalingens pkt. 9 at det samlede styret ikke bør fungere som revisjonsutvalg og at mindre selskaper bør vurdere etablering av revisjonsutvalg.

Revisjonsutvalget har en viktig funksjon for å sikre en grundig og uavhengig gjennomgang av selskapets regnskaper. Dette er særlig viktig i et selskap som domineres av en stor aksjonær. WWI har i dag en ordning som er i tråd med NUES anbefalingen og Folketrygdfondet stemte derfor i mot en endring som ville medført at vedtektene ikke lenger ville tilfresstilt NUES anbefalingens krav.

Våre synspunkter er protokollført.