Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

26.02.13 Vokste med 15,7 milliarder kroner i fjor

Statens pensjonsfond Norge vokste med 15,7 milliarder kroner i 2012 og hadde ved utgangen av året en markedsverdi på 145,2 milliarder. Fjorårets avkastning utgjør 12,2 prosent.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet.

- Vi gikk inn i året med betydelig usikkerhet i markedene. Sett i lys av dette er resultatene vi nå legger frem, svært gode, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.

Langsiktig sparing
Statens pensjonsfond Norge er sammen med Statens pensjonsfond utland en del av statens langsiktige sparing. Midlene i Statens pensjonsfond Norge investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Samlet sett oppnådde Statens pensjonsfond Norge i fjor en avkastning på 12,2 prosent. Avkastningen var høyest for den nordiske aksjeporteføljen, med 15,7 prosent (målt i norske kroner). Norske aksjer ga en avkastning på 14,7 prosent. Investeringene i obligasjoner ga en avkastning på 9,1 prosent i det norske markedet og 2,3 prosent i de andre nordiske landene.

- Folketrygdfondet har et langsiktig oppdrag. Det viktigste er derfor den avkastningen vi kan vise til over tid. De siste fem årene har vært preget av finanskrisen, og vi har i denne perioden hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,4 prosent i Statens pensjonsfond Norge. De siste ti årene har avkastningen i snitt vært 7,8 prosent, sier Olaug Svarva.

Slår markedet igjen
Finansdepartementet evaluerer Folketrygdfondets forvaltning ved å sammenligne avkastningen med et utvalg referanseindekser. Samlet sett leverte Folketrygdfondet i fjor et resultat som er 0,24 prosentpoeng bedre enn referanseindeksene, før kostnader. I kroner tilsvarer dette 300 millioner. Regnet etter kostnader var meravkastningen 0,14 prosentpoeng.

Det var obligasjonsinvesteringer som bidro sterkest til Folketrygdfondets meravkastning i fjor. Investeringene i norske obligasjoner ga en meravkastning på 1,40 prosentpoeng, mens obligasjonsinvesteringer i resten av Norden ga en meravkastning på 1,16. I det norske aksjemarkedet var avkastningen 0,65 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (Oslo Børs hovedindeks). Aksjeinvesteringer i resten av Norden ga en meravkastning på 0,54 prosentpoeng.

- I et vanskelig marked slo vi referanseindeksene totalt sett. Det er vi selvfølgelig fornøyd med, og 2012 har vært et særlig godt år for våre obligasjonsinvesteringer, sier Olaug Svarva.

Gjennom de siste fem årene har Folketrygdfondet hatt en avkastning som er 1,10 prosentpoeng høyere enn referanseindeksene. Regnet for de siste ti årene er meravkastningen 0,38 prosentpoeng.

FAKTA - FOLKETRYGDFONDET

 

 • Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet.
 • Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn.
 • Fra 2008 er Folketrygdfondet organisert som særlovsselskap.
 • Forvaltningskapitalen investeres i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.
 • Folketrygdfondets investeringer fordeles med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner. 85 prosent av kapitalen investeres i Norge, 15 prosent i resten av Norden.
 • Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs. (Det er bare staten gjennom sitt direkte eierskap som er en større eier i norske børsnoterte selskaper.)
 • Folketrygdfondets resultater evalueres i forhold til referanseindekser fastsatt av Finansdepartementet.

Foto av Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva kan lastes ned her

Nøkkeltall.pdf

Nøkkeltall.xlsx

Porteføljeoversikt per 31.12.12

Adm. dir Olaug Svarvas presentasjon fra pressekonferansen 26.02.13