Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Åpen høring om Statens pensjonsfond i Stortinget

2014 ble et meget gunstig år avkastningsmessig, takket være positive finansmarkeder og aktive investeringsbeslutninger, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud til Stortingets finanskomité under den åpne høringen.

4. mai 2015 holdt Stortingets finanskomité sin årlige åpne høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Fra Folketrygdfondet deltok styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva.

- Målsettingen i forvaltningsmandatet er klar: Å skape høyest mulig avkastning over tid gjennom ansvarlig forvaltning. Og jeg kan med glede slå fast at også 2014 ble et meget gunstig år avkastningsmessig, takket være positive finansmarkeder og aktive investeringsbeslutninger, sa Erik Keiserud til finanskomiteen.

Det er fire år siden forrige gang Finansdepartementet evaluerte Folketrygdfondets aktive forvaltning av SPN. Styreleder Keiserud sa til finanskomiteen at han registrerer at Folketrygdfondet fortsatt får gode skussmål: Resultatene er gode, Folketrygdfondet har bedret forholdet mellom avkastning og risiko, forvaltningsstrategiene er godt begrunnet, og kostnadene er lave. Departementet har derfor konkludert med med at de finansielle rammene for forvaltningen bør videreføres.

- Vi ser frem til resultatene av de pågående utredningsprosesser og departementets vurderinger av om SPN skal kunne investere i unotert infrastruktur og eiendom. I vårt råd til Finansdepartementet har vi lagt vekt på å fremheve både de styringsmessige utfordringene og de positive finansielle aspektene i form av risikospredning og økt forventet avkastning, sa Erik Keiserud.

Avslutningsvis i sitt innlegg understreket styrelederen at Folketrygdfondet legger vekt på åpenhet og god rapportering:
- Ansvarlig investeringspraksis og aktiv eierskapsutøvelse er godt integrert i vår forvaltning, og i vår årsrapport er det en samlet rapportering av både investeringsvirksomheten og eierskapsutøvelsen.

Les innlegget i sin helhet her.
Last ned presentasjonen som ble vist under innlegget.
Les Folketrygdfondets års- og eierrapport 2014.