Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Nyheter

Viser fra 61 til 75 av totalt 178 artikler
 • 18.05.16

  Behold kvartalsrapporteringen

  Et EU-direktiv åpner for at medlemslandene ikke lenger kan kreve kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dette vil også måtte tilpasses norske forhold. Folketrygdfondet oppfordrer imidlertid selskapene til fortsatt å publisere kvartalsrapporter.
 • 13.05.16

  Turbulent marked

  Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var -2,2 prosent i første kvartal 2016, som er 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Resultatet ble -4,5 milliarder kroner, og kapitalen til Statens pensjonsfond Norge var 194 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 • 11.05.16

  Ny rapport: Risikojustert avkastning over tid

  Folketrygdfondet har offentliggjort en rapport om risikojustert avkastning over tid. Med denne rapporten ønsker vi å gi et bredt grunnlag til å forstå og vurdere resultatene ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.
 • 10.05.16

  Høring i finanskomiteen om Statens pensjonsfond

  - Med urolige finansmarkeder som bakteppe kan jeg slå fast at resultatet tross alt ble ganske bra også i 2015. Folketrygdfondets satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning fortsetter å gi god uttelling. Avkastningen var også i fjor høyere enn referanseindeksen som Finansdepartementet har fastlagt, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud til Stortingets finanskomité under den åpne høringen om forvaltningen av Statens pensjonsfond.
 • 12.04.16

  Krevende balansekunst

  Anerkjente økonomer peker på at Norge står godt rustet til å møte nedgangstider. En stor statlig sparebøsse og konsumentenes lånemuligheter trekkes frem som stabilisatorer når lave oljepriser og økende arbeidsledighet preger nyhetsbildet. Men det er en kunst å balansere kortsiktig stimulans opp mot langsiktig verdiskaping i en uoversiktlig verden med sterke interessegrupper.
 • 05.04.16

  Stortingsmeldingen: - Positiv avkastning i et urolig år

  Finansdepartementet la 5. april 2016 frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. I gjennomgangen av Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge konkluderer departementet med at en er tilfreds med forvaltningen og resultatene.
 • 18.03.16

  - Godt resultat tross krevende tider

  Med omskiftelige tider som bakteppe kunne Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud i sin årstale 16. mars 2016 fastslå at resultatet for 2015 tross alt ble bra.
 • 16.03.16

  Verdiskaping i omskiftelige tider

  Årsresultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2015 viser en avkastning på 7,0 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Markedsverdien økte med 12,8 milliarder kroner og utgjorde ved årsskiftet 198,4 milliarder kroner.
 • 09.03.16

  Invitasjon til pressekonferanse

  Adm. direktør Olaug Svarva vil presentere årsresultat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og Folketrygdfondets eierskapsutøvelse i 2015 på vår pressekonferanse onsdag 16. mars 2016 kl 10.00.
 • 05.03.16

  Kronikk: Ny finanskrise eller bare litt uro i bankmarkedet?

  "Nylig var det turbulens rundt europeiske banker, med Deutsche Bank som den mest prestisjefylte og utsatte. Generell usikkerhet om bankenes soliditet, men også nye reguleringer, bidrar til turbulensen." Det skriver Lars Tronsgaard og Henning Lund i Finansavisen 5. mars 2016.
 • 12.02.16

  Søk om summer internship 2016

  Folketrygdfondet har et eget summer internship-program som gir økonomistudenter mulighet for relevant arbeidserfaring. Søknadsfrist 16. februar 2016.
 • 13.01.16

  Ikke glem obligasjonseierne

  Oljeprisfallet har rammet norsk økonomi, og særlig oljeserviceindustrien. Det er kjent at selskapene diskuterer den utfordrende situasjonen med aksjonærer, banker og eventuelle garantiinstitusjoner. Like god oppleves ikke alltid diskusjonen knyttet til obligasjonsgjelden å være. Noen initiativer har vært tatt, og dette har vist at behovet for en omforent holdning med obligasjonseierne absolutt er tilstede, skriver Lars Tronsgaard i en kronikk i Dagens Næringsliv.
 • 12.01.16

  Overraskende lite mislighold

  Olje- og råvareprisfallet rammer hardt. Flere selskaper vil oppleve sviktende inntjening og likviditet i 2016, med økt mislighold og flere restruktureringssituasjoner som resultat, skriver Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.
 • 06.01.16

  - Viktig å løse lakselusutfordringene

  - For å ivareta langsiktig verdiskaping i laksenæringen på best mulig måte, er det viktig at utfordringene knyttet til bilogi og lus løses, sier Folketrygdfondets Ann Kristin Brautaset til nettavisen IntraFish.
 • 25.11.15

  Langsiktighetens fallgruver

  "Hvis Folketrygdfondet skal dra nytte av et langsiktig perspektiv i forvaltningen av fellesskapets midler, må vi se forskjell på sykliske svingninger og strukturelle endringer. I tillegg gjenstår en krevende gjennomføring i møte med fristelser og motkrefter." Det skriver sjeføkonom Thomas Ekeli i en kronikk i Finansavisen.
Viser fra 61 til 75 av totalt 178 artikler