Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Nyheter

Viser fra 76 til 90 av totalt 167 artikler
 • 08.05.15

  Generalforsamling i Schibsted ASA

  Folketrygdfondet deltok på generalforsamling i Schibsted ASA 8. mai 2015.
 • 04.05.15

  Åpen høring om Statens pensjonsfond i Stortinget

  2014 ble et meget gunstig år avkastningsmessig, takket være positive finansmarkeder og aktive investeringsbeslutninger, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud til Stortingets finanskomité under den åpne høringen.
 • 27.04.15

  Langsiktige finansielle mål gir verdiskaping

  I en kronikk i Dagens Næringsliv forklarer Ann Kristin Brautaset hvorfor det er så viktig at selskaper har mål på hvor mye de bør tjene for hver krone investert.
 • 10.04.15

  Høy meravkastning og lave kostnader

  Finansminister Siv Jensen la 10. april 2015 frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014. Folketrygdfondet har i en rapport til Finansdepartementet kommet med egne vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN), der det blant annet går frem at meravkastningen er bedre enn målet og at kostnadene med å forvalte SPN er lave sammenlignet med andre forvaltere.
 • 10.04.15

  Finansministeren: - Tilfreds med resultatene

  - Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge på en god måte over tid. Det skal vi bygge videre på. I meldingen legger Regjeringen fram planer for å ta nye skritt i arbeidet med å videreutvikle investeringsstrategien for de to fondene, sa finansminister Siv Jensen da hun 10. april 2015 la frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2014.
 • 10.03.15

  Flaks eller dyktighet?

  - Det har vært en god utvikling for norsk næringsliv de siste 15 årene, noe som skyldes både flaks og dyktighet, sa Folketrygdfondets adm. dir. Olaug Svarva i et innlegg på BIs Årskonferanse 10. mars 2015.
 • 06.03.15

  Godt år bak oss – mørkere skyer i horisonten

  Gleden over et godt 2014, men også bevisstheten om krevende tider fremover preget Folketrygdfondets styreleder Erik Keiseruds tale under årsmiddagen 5. mars 2015.
 • 03.03.15

  Økte med 17,9 mrd. kr i et omstillingsår

  Årsresultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2014 viser en avkastning på 10,7 prosent. Meravkastningen ble på 2,1 prosentpoeng.
 • 20.02.15

  Årsresultat og eierrapport

  Tirsdag 3. mars legger Folketrygdfondet frem årsresultat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og Folketrygdfondets eierskapsutøvelse i 2014.
 • 16.01.15

  Prinsipiell merknad til styrelederhonorar

  Folketrygdfondet deltok i går på den ekstraordinære generalforsamlingen i REC Solar ASA. Hovedsaken til behandling var salg av selskapets virksomhet. I tilknytning til salget hadde styret fått fullmakt til å fremforhandle et engangshonorar til styrets leder.
 • 14.01.15

  Øker andelen i Norwegian Property

  Folketrygdfondet har i dag sendt flaggemelding til Oslo Børs og informert om kjøp av fem prosent av aksjene i Norwegian Property ASA. Fondet har etter kjøpet en eierandel på 13,48 prosent.
 • 06.01.15

  Aksepterer ikke bud på Norwegian Property

  Folketrygdfondet viser til melding fra Geveran Trading Co Ltd av 17. desember 2014, hvor det ble fremsatt et pliktig tilbud på samtlige utestående aksjer i Norwegian Property ASA til 10 kroner per aksje.
 • 11.11.14

  Pluss fra Folketrygdfondet i fallende marked

  Statens pensjonsfond Norge økte med 0,7 milliarder kroner i tredje kvartal. Fondet utgjør nå 184,2 milliarder kroner.
 • 16.10.14

  Aksepterer bud på Cermaq

  Folketrygdfondet har i dag flagget at vi aksepterer budet fra Mitsubishi. Dette vil kunne innebære salg av aksjer i Cermaq for 570 millioner kroner.
 • 10.09.14

  Utlån av verdipapirer

  I Norge får utlån av verdipapirer fortsatt lite oppmerksomhet. Endringer i regelverk kan gjøre noe med dette, mener direktør Jørgen Krog Sæbø.
Viser fra 76 til 90 av totalt 167 artikler