Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i 3. kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 272 milliarder kroner. Statens obligasjonsfond, som Folketrygdfondet også forvalter, var investert i 69 lån per 30.09.20.

Statens pensjonsfond Norge

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 5,8 prosent var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i tredje kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,8 prosent i tredje kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 1,2 prosent, som var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.
- Vi er godt fornøyd med at både aksjeporteføljen og renteporteføljen gjorde det bedre enn markedet i 3. kvartal, sier Kjetil Houg. 

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,2 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond, som skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet i kjølvannet av Covid-19-utbruddet. 

Per 30.09.20 var Statens obligasjonsfond investert med 6,1 milliarder kroner fordelt på 69 lån utstedt av i alt 50 ulike utstedere. Siden oppstarten er resultatet for Statens obligasjonsfond 0,2 milliarder kroner, hvorav 0,1 milliarder i tredje kvartal. Avkastningen er på 6,0 prosent siden oppstart, hvorav 2,3 prosent i tredje kvartal.
- Folketrygdfondet tar betydelig risiko på vegne av Statens obligasjonsfond, slik vi skal gjøre, sier Houg.

 

Porteføljeutvikling - tredje kvartal 2020

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

 

 

 • 25.08.20

  2. kvartal 2020: God avkastning fra aktiv forvaltning

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 19,6 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Avkastningen var 8,3 prosent. Kapitalen var 257 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Statens obligasjonsfond, som ble etablert 27. mars i forbindelse med koronaepidemien, utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.
 • 25.06.20

  Tørres Trovik nytt styremedlem

  Finansdepartementet har oppnevnt Tørres Trovik til nytt medlem i Folketrygdfondets styre.
 • 04.05.20

  Første kvartal preget av koronaviruset

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -31,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Avkastningen var -11,7 prosent. Kapitalen var 237,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 • 25.02.20

  Beste resultat i Folketrygdfondets historie

  Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge i 2019 viser en avkastning på 12,4 prosent, som tilsvarer 29,5 milliarder kroner. Resultatet er det beste noen gang i Folketrygdfondets historie. Avkastningen var 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Ved årsskiftet var kapitalen 269 mrd. kroner.
 • 31.10.19

  Oppgang for Statens pensjonsfond Norge i tredje kvartal 2019

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 6 milliarder kroner i tredje kvartal 2019. Avkastningen var 2,4 prosent i kvartalet og 9,1 prosent for 2019 til og med 30. september. Kapitalen var 261 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 • 15.08.18

  Meget godt resultat på 12,9 mrd. kroner i andre kvartal

  – Vi er svært fornøyd med å ha oppnådd god avkastning, som i tillegg er bedre enn den referanseindeksen vi blir sammenlignet med, sier Lars Tronsgaard, konstituert adm. dir. i Folketrygdfondet.
 • 30.05.18

  Kjetil Houg ny adm. dir. i Folketrygdfondet

  Kjetil Houg (51) tiltrer som ny adm. dir. i Folketrygdfondet 1. september 2018.