Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Folketrygdfondet 2020: Høy avkastning i et urolig år

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 23,5 milliarder kroner i 2020. Avkastningen var 8,8 prosent. Kapitalen var 292,2 milliarder kroner ved utgangen av året. Statens obligasjonsfond fikk et resultat på 312 millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 8,8 prosent var 0,9 prosentpoeng bedre enn markedet i 2020. 

- Vi gjorde det langt bedre enn markedet i 2020 og lykkes med vår aktive forvaltning. Det kommer fellesskapet til gode, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 


Aksjeavkastningen i Norden utenom Norge var i 2020 høyere enn i Norge. Trenden har vart de seneste ti år.

-  Vi har de siste årene fått bedre avkastning og bedre risikoegenskaper med en nordisk portefølje, sier Kjetil Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,1 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 7,4 prosent, som var 2,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. Dette er den høyeste meravkastningen oppnådd i renteporteføljen noen gang.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 35 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert i slutten av mars 2020 og var ved utgangen av året investert i 90 lån utstedt av 66 utstedere. Kapitalen i SOF økte i 2020 med 312 millioner kroner til 50,3 milliarder kroner. Av dette var 8,4 milliarder kroner, en andel på 16,8 prosent, investert i markedet.

- Vi ser at SOF har utgjort en forskjell og bidratt med kapital, sier Kjetil Houg. 

Obligasjonsmarkedet for de sikreste låntagerne har utviklet seg positivt og er nå velfungerende. På den bakgrunnen har SOF trappet ned aktiviteten for slike utstedere. 

Se vår rapportering for 2020:

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON:

 • 25.08.20

  2. kvartal 2020: God avkastning fra aktiv forvaltning

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 19,6 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Avkastningen var 8,3 prosent. Kapitalen var 257 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Statens obligasjonsfond, som ble etablert 27. mars i forbindelse med koronaepidemien, utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.
 • 25.06.20

  Tørres Trovik nytt styremedlem

  Finansdepartementet har oppnevnt Tørres Trovik til nytt medlem i Folketrygdfondets styre.
 • 04.05.20

  Første kvartal preget av koronaviruset

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -31,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Avkastningen var -11,7 prosent. Kapitalen var 237,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 • 25.02.20

  Beste resultat i Folketrygdfondets historie

  Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge i 2019 viser en avkastning på 12,4 prosent, som tilsvarer 29,5 milliarder kroner. Resultatet er det beste noen gang i Folketrygdfondets historie. Avkastningen var 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Ved årsskiftet var kapitalen 269 mrd. kroner.
 • 31.10.19

  Oppgang for Statens pensjonsfond Norge i tredje kvartal 2019

  Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 6 milliarder kroner i tredje kvartal 2019. Avkastningen var 2,4 prosent i kvartalet og 9,1 prosent for 2019 til og med 30. september. Kapitalen var 261 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
 • 15.08.18

  Meget godt resultat på 12,9 mrd. kroner i andre kvartal

  – Vi er svært fornøyd med å ha oppnådd god avkastning, som i tillegg er bedre enn den referanseindeksen vi blir sammenlignet med, sier Lars Tronsgaard, konstituert adm. dir. i Folketrygdfondet.
 • 30.05.18

  Kjetil Houg ny adm. dir. i Folketrygdfondet

  Kjetil Houg (51) tiltrer som ny adm. dir. i Folketrygdfondet 1. september 2018.