Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

En viktig rolle i Norge

I åpen høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011, la styreleder Erik Keiserud vekt på at Folketrygdfondet er en stor aktør her hjemme.

Stortingets finanskomité holdt 17. april 2012 åpen høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011.

Statens pensjonsfond Norge hadde pr. 31. desember 2011 en kapital på 129,5 milliarder kroner. Kapitalen er plassert som innskudd i særlovselskapet Folketrygdfondet, som forvalter midlene i eget navn og etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

- Denne kapitalen er betraktelig lavere enn kapitalen i Statens pensjonsfond Utland, men jeg finner grunn til å understreke at i det norske markedet er Folketrygdfondet en betydelig investor, sa Folketrygdfondets styreleder i sitt innlegg til Stortingets finanskomité.

Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva oppsummerte Folketrygdfondets rolle i det norske markedet på denne måten:

- Folketrygdfondet har en viktig rolle i Norge ved at vi bidrar med kapitaltilgang til norsk næringsliv, har en stabiliserende rolle i finansmarkedene og har et bevisst forhold til eierrollen.

Se oppsummering av innleggene her:

Styreleder Erik Keiserud

Adm. direktør Olaug Svarva