Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Finansdepartementet legger opp til økt Norden-andel

I Nasjonalbudsjettet for 2022 legges det opp til at andelen av Statens pensjonsfond Norge som investeres i Norden utenom Norge og Island økes fra dagens 15 prosent til i størrelsesorden 20–25 prosent.

Dette er i tråd med forslaget Folketrygdfondet sendte til Finansdepartementet i desember 2019.

Videre er vil departementet vurdere Folketrygdfondets forslag om at dagens regionfordeling for Norge og Norden (Danmark, Finland og Sverige) i den strategiske referanseindeksen for aksjer endres fra faste til flytende markedsvekter. Det vil kunne bidra til reduserte transaksjonskostnader i forbindelse med tilbakevektinger.

Last ned Nasjonalbudsjettet på Regjeringens nettsider.

Foto: Helge Høifødt, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons