Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Finansministeren: - Gode resultater over tid

Finansminister Siv Jensen trakk blant annet frem de gode resultatene Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge da hun holdt tale under Folketrygdfondets 50 års-jubileumsseminar 21. mars 2017.

– Siden fondet fikk et tydelig finansielt formål fra 1. januar 2007, er gjennomsnittlig årlig netto realavkastning av Statens pensjonsfond Norge 4,9 pst. I denne perioden har Folketrygdfondet oppnådd en årlig avkastning av fondsmidlene i SPN som er 1,1 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen forvaltningen måles mot. Det er et godt resultat – og en grunn i seg selv til å feire 50-årsjubilanten, sa finansminister Siv Jensen i sin tale til Folketrygdfondet på seminaret som markerte jubileet 21. mars 2017.

Les hele talen på Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/50-ar-med-forvaltningen-av-felleskapets-midler/id2544449/

Kilde: Regjeringen.no