Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Finansministeren: - Tilfreds med resultatene

- Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge på en god måte over tid. Det skal vi bygge videre på. I meldingen legger Regjeringen fram planer for å ta nye skritt i arbeidet med å videreutvikle investeringsstrategien for de to fondene, sa finansminister Siv Jensen da hun 10. april 2015 la frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2014.

- Jeg er tilfreds med de resultater som Norges Bank og Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen over tid. Fondet er en langsiktig investor med god evne til å bære svingninger i verdien fra år til år. Vi må være forberedt på slike svingninger, sa finansminister Siv Jensen.

Avkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 7,6 prosent og av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 10,7 prosent før forvaltningskostnader i 2014. Det er Folketrygdfondet som forvalter SPN.

En positiv kursutvikling i aksje- og obligasjonsmarkedene bidro til det gode resultatet. Norges Banks forvaltning av SPU ga i fjor mindreavkastning sammenliknet med referanseindeksen departementet har fastsatt, mens det var en meravkastning som følge av Folketrygdfondets forvaltning av SPN, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Avkastningen av SPU og SPN følger i hovedsak av utviklingen i fondenes referanseindekser. Det er samtidig behov for en viss ramme for avvik fra referanseindeksene som departementet har fastsatt. Dette drøftes i meldingen. For SPN legges det ikke opp til å endre rammen for avvik målt ved relativ volatilitet på 3 prosent. For SPU foreslås en noe høyere ramme på 1,25 prosent sammenliknet med dagens ramme på 1 prosent, heter det i pressemeldingen.

Les stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.