Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Gikk 16 selskaper etter i sømmene

- Siste år har Folketrygdfondet fulgt opp 16 selskaper der vi har sett at det kan være spesiell risiko knyttet til miljø og samfunnsmessige forhold, sa Nils Bastiansen i sin presentasjon på Norske Finansanalytikeres Forenings årlige seminar om finansiell rapportering.

Folketrygdfondet gjennomfører analyser av miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-analyser) av hvert selskap i den norske aksjeporteføljen. Formålet er å identifisere risiko, og analysene blir deretter brukt som grunnlag for dialog med selskapene.

I løpet av siste år har Folketrygdfondet tatt kontakt med 16 selskaper og bedt om nærmere redegjørelse av forhold som har kommet frem gjennom ESG-analysene. Anti-korrupsjon er ett av temaene Folketrygdfondet har tatt opp med selskaper, i tillegg til miljørapportering, konkrete miljøutfordringer og samfunnsmessige forhold.

- Vi har videre valgt lakseoppdrett og ukonvensjonell olje- og gassutvinning som spesielle satsningsområder, sa aksjedirektør Nils Bastiansen da han presenterte Folketrygdfondets eierskapsutøvelse for Norske Finansanalytikeres Forening 20. september.

Se presentasjonen her.
Les om Folketrygdfondets eierrapport her.