Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Godt år bak oss – mørkere skyer i horisonten

Gleden over et godt 2014, men også bevisstheten om krevende tider fremover preget Folketrygdfondets styreleder Erik Keiseruds tale under årsmiddagen 5. mars 2015.

Keiserud ønsket finansminister Siv Jensen og andre inviterte gjester velkommen ved å gjengi Folketrygdfondets gode resultater for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2014: En avkastning på 10,7 prosent løftet fondets verdi til 186 milliarder kroner. En meravkastning på hele 2,1 prosent i forhold til referanseindeksen bidro med 3,6 milliarder kroner.

Imidlertid varslet Keiserud også mørkere skyer i horisonten:

- Det kraftige oljeprisfallet i 2014 dro med seg kronekursen og rentenivået, noe som vil ha konsekvenser for alle her i salen, fastslo Keiserud.

Flere ben å stå på

- Selv om oljeindustrien fortsatt vil være en viktig næring i Norge, er det nå større oppmerksomhet om behovet for innovasjon, omstilling og strukturreformer. Ofte er det nettopp vanskelige tider som utløser innovasjon, sa han.

Keiserud beskrev et gunstig klima for å gjennomføre omstillinger, og understreket at norsk næringsliv flere ben å stå på enn oljen:

- Selv om oljeprisen og verdsettelsen av leverandørindustrien ble nær halvert i løpet av 2014, endte Oslo Børs faktisk opp, fordi selskapene utenom energisektoren viste en oppgang på 21 prosent. En rekke av selskapene som Folketrygdfondet er investert i, har god lønnsomhet og vekst.

Ønsker god informasjon

Som finansiell investor er Folketrygdfondet opptatt av å allokere kapital der den kaster best av seg over tid. Dette fordrer at selskapene utviser kapitaldisiplin og har en hensiktsmessig utbyttepolitikk. I perioder med omstilling og økt konkurranse om kapitalen, er det spesielt viktig at selskapene gir investorene god og tydelig informasjon.

Stortinget evaluerer

I år vil Stortinget foreta sin regelmessige evaluering av den aktive forvaltningen i Statens pensjonsfond.

- For Folketrygdfondet er aktiv forvaltning viktig, og vi vil bruke våre særtrekk og fortrinn til å skape god avkastning over tid. Vi har over flere år vist at vår forvaltning skaper merverdier for eier. De siste åtte år har den aktive forvaltningen bidratt med nær 16 milliarder kroner, poengterte Folketrygdfondets styreleder.

Doblet verdi, men forberedt på lavere avkastning

- Vi har opplevd en kraftig verdistigning siden 2008. Fondet har mer enn doblet seg, fra 88 milliarder kroner i 2008 til 186 milliarder kroner per nyttår 2014. Den gode avkastningen siden finanskrisen illustrerer fordelen med en langsiktig og motsyklisk forvaltning. Men samtidig er det grunn til å være forberedt på at avkastningen fremover vil bli lavere, presiserte Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud.