Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Godt første halvår 2015 for Statens pensjonsfond Norge

- Første halvår 2015 har i sum vært godt for Statens pensjonsfond Norge og på linje med markedet, sier adm. dir. Olaug Svarva i Folketrygdfondet. Resultatet for 1. halvår 2015 er 10,2 milliarder kroner, tilsvarende en avkastning på 5,5 prosent. For andre kvartal isolert var avkastningen -0,3 prosent, eller -503 millioner kroner.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond Norge er 195,9 milliarder kroner per 30.06.2015.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet, og forvaltningen måles mot en referanseindeks. Avkastningen for første halvår utgjorde 5,5 prosent, eller 10,2 milliarder kroner, som er på linje med referanseindeksens avkastning. For andre kvartal isolert var avkastningen -0,3 prosent, eller -503 millioner kroner, så vidt i underkant av referanseindeksen. Siste fem år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 11,7 prosent, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

- Etter et sterkt første kvartal har markedsutviklingen i andre kvartal vært mer avventende. Investorer har lagt vekt på usikkerhet om Hellas' forhold til den økonomiske og monetære union i Europa (ØMU), Kinas vekstavmatning og utsikter til at USAs sentralbank vil heve renten, sier adm. dir. Olaug Svarva.

- Selskaper eksponert overfor petroleumssektoren gjennomgår nå krevende omstillinger. Dette er en utfordrende periode med vanskelige avveininger også for investorer, sier adm. dir. Olaug Svarva.

Statens pensjonsfond Norge deles inn i en aksjeportefølje og en renteportefølje. Aksjeporteføljens avkastning var på 9,4 prosent i første halvår, 0,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning. Resultatet for aksjeporteføljen var på 10, 1 milliarder kroner. Renteporteføljens avkastning var på 0,2 prosent i første halvår, 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Resultatet for renteporteføljen var på 148 millioner kroner.

Statens pensjonsfond Norge er en del av statens langsiktige sparing. Fondet inngår i Statens pensjonsfond sammen med Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet"). Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Største aksjeinvesteringer per 30.06.2015 er:

Statoil (15,9 milliarder kroner)
DNB (13,0 milliarder kroner)
Telenor (12,8 milliarder kroner)
Yara International (7,3 milliarder kroner)
Norsk Hydro (4,8 milliarder kroner)
Orkla (4,7 milliarder kroner)
Schibsted (3,8 milliarder kroner)
Marine Harvest (3,7 milliarder kroner)
Royal Caribbean Cruises (3,3 milliarder kroner)
Novo Nordisk (2,9 milliarder kroner)

Foto av ledelsen

Last ned 2. kvartalrapport 2015 og tidligere kvartalsrapporter

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, tlf: 936 75 345 / marika.burvald@ftf.no