Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Godt kvartal for Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond Norge økte med 11,5 milliarder kroner i andre kvartal, og fondet utgjør nå 183,5 milliarder kroner. Dette er et av de beste kvartalene i fondets historie.

- Fortsatt god utvikling i finansmarkedene ga oss et rekordhøyt resultat i andre kvartal. Vi har hatt god avkastning både i aksje- og rentemarkedet, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet og er en del av statens langsiktige sparing. Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge ga en samlet avkastning på 6,7 prosent i andre kvartal. For aksjeinvesteringene var avkastningen 9,1 prosent, mens renteinvesteringene ga en avkastning på 2,7 prosent. For første halvår ble avkastningen av Statens pensjonsfond Norge 9,3 prosent. Regnet for de siste ti årene har avkastningen vært 8,2 prosent.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge måles mot en referanseportefølje fastsatt av Finansdepartementet. I andre kvartal 2014 var avkastningen av Statens pensjonsfond Norge 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseporteføljens avkastning, mens den var 0,3 prosentpoeng høyere for første halvår. 

3,9 mrd fra aksjer til renter
Finansdepartementet har fastsatt at om lag 60 prosent av Statens pensjonsfond Norge skal være investert i aksjer og 40 prosent i obligasjoner. Når aksjer og obligasjoner har hatt ulik avkastning over tid, må det derfor gjennomføres såkalt tilbakevekting. Som følge av oppgangen i aksjemarkedet, ble det i andre kvartal i år gjennomført slik tilbakevekting fra aksjer til obligasjoner i Statens pensjonsfond Norge for til sammen 3,9 milliarder kroner.

Kvartalsrapport Statens pensjonsfond Norge - andre kvartal 2014