Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Godt resultat i 2016

Resultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2016 viser en avkastning på 7,1 prosent, tilsvarende 13,8 milliarder kroner. Det er 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet. Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner.

- Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljepris og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Også 2016 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge, med en avkastning for aksjeporteføljen på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen. Meravkastningen for aksjeporteføljen var 1,8 prosentpoeng, og meravkastningen for renteporteføljen var 0,3 prosentpoeng.

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 7,1 prosent i 2016. Dette er om lag på nivå med den årlige gjennomsnittlige avkastningen de siste 10 år, som er 7,2 prosent. Meravkastningen var 1,2 prosentpoeng i 2016. Dette er også på nivå med det årlige tiårssnittet, som er 1,1 prosentpoeng.

- Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus. Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.  

Etter å ha nådd en bunn under 30 USD per fat tidlig i 2016, økte oljeprisen gjennom året. Det bidro til at oljeselskapene steg i verdi, men lav aktivitet fortsatte å prege deler av oljeleverandørindustrien. For selskapene i oppdrettsnæringen fortsatte oppgangen i takt med økte laksepriser.

- Vi kan glede oss over at avkastningen har vært relativt høy over flere år, men verden er omskiftelig, og det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover. Innovasjonstakten er rask, forretningsmodeller må justeres og internasjonal politikk er i endring, sier Olaug Svarva.

Se vår rapportering for 2016:

Årsrapport med eierrapport 2016

Risikojustert avkastning 2016

GIPS®-rapport