Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

- Godt resultat tross krevende tider

Med omskiftelige tider som bakteppe kunne Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud i sin årstale 16. mars 2016 fastslå at resultatet for 2015 tross alt ble bra.

Keiserud ønsket finansminister Siv Jensen og andre inviterte gjester velkommen til årsmiddag og formidlet Folketrygdfondets gode resultater for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2015: En avkastning på 7,0 prosent hevet fondets verdi til 198,4 milliarder kroner. Meravkastningen var på 0,5 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen.

- For ett år siden sa jeg at vi, etter tre år med en avkastning for Statens pensjonsfond Norge på over 10 prosent årlig, måtte være forberedt på mer nøysomme tider fremover. Når vi nå er samlet her i kveld, med urolige finansmarkeder som et bakteppe, kan jeg fastslå at resultatet i 2015 tross alt ble ganske bra. Jeg tør derfor påstå at fondet er et effektivt instrument for statlig sparing og en viktig kapitalkilde for norske bedrifter. Det kan komme godt med, særlig i omskiftelige tider, sa Keiserud.

- I fjor snakket jeg om konsekvensene av den dramatiske halveringen av oljeprisen, fra 100 til 50 dollar pr fat. Dramatikken har dessverre ikke avtatt. Etter mange år med høy økonomisk aktivitet, store budsjettoverskudd og stadig mer velfylte lønningsposer, opplever vi nå stigende arbeidsledighet, en svak valuta og svekket kjøpekraft. Siste nytt i den pengepolitiske verktøykassen er negative renter.

- Slike regimeskifter stiller beslutningstakere overfor store utfordringer. I Folketrygdfondet legger vi vekt på vår eierrolle og å ha en god dialog med styrene, representert ved styreleder, og ledelsen i selskapene vi er investert i. Vi vet at det er krevende diskusjoner i mange av styrerommene i disse tider, sa Keiserud.

- I sektorer som er preget av overkapasitet og som trenger omstrukturering, bør de største eierne og kreditorene ta lederskap for å sikre en samlet løsning som er i næringens interesse på sikt, fastslo Keiserud.