Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Har solgt oss ned i Blom

-Vi har nå solgt oss ned i Blom, slik vi tidligere har sagt at vi ville. Folketrygdfondet er med dette under grensen for tilbudsplikt i selskapet, sier viseadm. direktør Lars Tronsgaard.

Svenske Hexagon AB har 31. mai inngått avtale om å kjøpe 3 028 595 aksjer i Blom ASA fra Folketrygdfondet. Dette tilsvarer 9 prosent av aksjene i selskapet, og Folketrygdfondet er etter dette nede i en eierandel på 27 prosent.

- Vi er godt fornøyd med den prisen som er oppnådd ved dette aksjesalget og ser det som en styrke at det nå kommer inn en ny stor aksjonær i selskapet, sier viseadm. direktør Lars Tronsgaard.

Konvertering av obligasjoner

Både Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens obligasjonsfond (SOF) ble eiere av aksjer i selskapet etter at generalforsamlingen i Blom ASA vedtok konvertering av obligasjonslån til aksjer. Til sammen ble Folketrygdfondet gjennom denne konverteringen eier av 35,95 prosent av aksjene i Blom.

-Det var vår oppfatning at videre drift av selskapet ville gi grunnlag for større gjenvinning av verdier på sikt, og vi gikk derfor inn for en slik løsning for å ivareta våre kreditorrettigheter. Vi mener dette har vært en vellykket finansiell restrukturering, sier Lars Tronsgaard.

Tilbud ut dagen

I tillegg til det avtalte salget, har Folketrygdfondet forpliktet seg til å selge inntil 3 499 658 av sine gjenværende aksjer i Blom ASA til Hexagon dersom ingen aksjonærer utover Folketrygdfondet og SEB ønsker å selge aksjer.

Hexagon må utøve retten til å kjøpe ytterligere aksjer fra Folketrygdfondet i løpet av fredag 1. juni 2012.

Se flaggemelding

Se omtale av konverteringen