Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Høring i finanskomiteen om Statens pensjonsfond

- Avkastningen i 2016 endte ganske likt det snittet vi har for de siste ti årene: Det vi si en årlig avkastning litt over 7 prosent. Av dette kan i overkant av 1 prosentpoeng knyttes til aktiv forvaltning, det vil si investeringsvalg som avviker fra referanseindeksen, sa styreleder Erik Keiserud under høringen i Stortingets finanskomité.

Redegjørelsen fra Keiserud i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 inneholdt også blant annet følgende betraktninger:

- Styret er godt fornøyd med disse resultatene, men det skal sies at de er i overkant av det vi legger til grunn at den aktive forvaltningen skal levere over tid. I tillegg til at porteføljens avkastning har vært høyere enn referanseindeksen, har investeringsrisikoen faktisk vært lavere. Det betyr at Folketrygdfondets strategi for forvaltningen har gitt SPN et bedre bytteforhold mellom risiko og avkastning.

Også administrerende direktør Olaug Svarva redegjorde under høringen:

- Når jeg får spørsmål om bakgrunnen for gode resultater i den aktive forvaltningen, trekker jeg frem at vi er en finansiell investor med et tydelig og hensiktsmessig mandat, samt en god organisasjonskultur som er utviklet over flere tiår og sitter i veggene. I tillegg til å utvikle en kostnadseffektiv organisasjon preget av teamarbeid, kompetanse og integritet, har vi en solid investeringsfilosofi hvor rollen som en aktiv og ansvarlig forvalter med et langsiktig perspektiv står sentralt, sa Olaug Svarva blant annet.

Les hele innlegget.

Se presentasjonen som ble vist.

Gå til rapportering og last ned rapporter.