Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Høy avkastning, lave kostnader

Nye tall fra CEM Benchmarking Inc viser at Folketrygdfondet markerer seg med høy meravkastning og lave kostnader sammenlignet med andre tilsvarende forvaltere internasjonalt.
På oppdrag fra Finansdepartementet utarbeider CEM Benchmarking Inc en årlig rapport som sammenligner Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge (SPN) med andre store fond.
 
- CEM har beregnet at SPN i femårsperioden fram til utløpet av 2011 oppnådde en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 1,5 prosentenheter etter fradrag for samlede forvaltningskostnader. Til sammenlikning er den mest typiske meravkastningen (medianen) om lag null prosentenheter i sammenlikningsgruppen og -0,2 prosentenheter for alle fondene i undersøkelsen. SPN oppnådde høyere meravkastning enn gjennomsnittet i sammenlikningsgruppen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen, skriver Finansdepartementet på sin hjemmeside.