Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Hva gir god avkastning over tid?

I denne artikkelen analyserer vi avkastningsutviklingen i Statens pensjonsfond Norge, og diskuterer hvilke faktorer som over tid gir god avkastning.

Vi bruker regresjonsanalyser for å forklare avkastningsutviklingen i de to norske delporteføljene i Statens pensjonsfond Norge.

For den norske aksjeporteføljen peker analysene mot god selskaps- og verdipapirutvelgelse som forklaring på den meravkastningen som er oppnådd over tid. Faktoreksponering (her analysert ved småselskaper og verdiselskaper) forklarer i liten grad meravkastningen.

For den norske renteporteføljen forklarer kredittfaktoren (representert ved kredittavkastning fra finansobligasjoner med 4 års løpetid) noe av meravkastningen, men god papirutvelgelse forklarer det meste av den meravkastning som er oppnådd.

Les artikkelen her