Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Konvertering av obligasjoner til aksjer i Eitzen Maritime Services ASA

Statens obligasjonsfond og Statens pensjonsfond Norge har fått tildelt aksjer i Eitzen Maritime Services ASA (EMS) gjennom en konvertering av obligasjoner.

Statens obligasjonsfond og Statens pensjonsfond Norge har fått tildelt aksjer i Eitzen Maritime Services ASA (EMS) gjennom en konvertering av obligasjoner.

På grunn av en finansiell restrukturering i EMS er Folketrygdfondet blitt eier av en aksjepost i selskapet. Viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard i Folketrygdfondet viser til at EMS over lengre tid har vist svake resultater.

- Det er Folketrygdfondets oppfatning at videre drift av selskapet vil gi grunnlag for større gjenvinning av verdier på sikt. Med en stor portefølje av høyrenteobligasjoner vil det måtte forventes at finansielle restruktureringssituasjoner kan oppstå, og dette ligger også innenfor de investeringsmandater som er gitt, sier Tronsgaard.

Statens obligasjonsfond, som forvaltes av Folketrygdfondet, hadde ved utgangen av første halvår 2011 obligasjoner i EMS for pålydende 50 millioner kroner, mens Statens pensjonsfond Norge hadde en beholdning pålydende 10 mill. kroner.

Obligasjonseierne enige

Som følge av svak resultatutvikling og en presset finansiell stilling, var det fare for at EMS i august 2011 ville misligholde et obligasjonslån pålydende 400 mill. kroner. På denne bakgrunn innkalte Norsk Tillitsmann til et obligasjonseiermøte 12. oktober hvor hovedpunktene var:

- Utstedelse av et likviditetslån tilsvarende minimum USD 10 mill.
- Konvertering av utestående obligasjonsgjeld til aksjekapital tilsvarende en eierandel på om lag 95 prosent
- Eventuell endring av styremedlemmer.

Dette forslaget til finansiell restrukturering av selskapet fikk 100 prosent tilslutning på obligasjonseiermøtet.
På forhånd hadde aksjonærene i selskapet vedtatt restruktureringsløsningen på ekstraordinær generalforsamling i EMS den 11. oktober 2011.

Folketrygdfondets portefølje

Som følge av den finansielle restruktureringen i EMS sitter Folketrygdfondet nå med til sammen 15 943 197 aksjer i EMS, fordelt på 13 285 997 aksjer i Statens obligasjonsfond og 2 567 200 aksjer i Statens pensjonsfond Norge. Dette tilsvarer en samlet eierandel på 14,25 prosent i selskapet.