Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Kvartalsrapportering og IFRS

Fra og med regnskapsåret 2012 er Folketrygdfondet pålagt å legge frem rapporter for hvert

Fra og med regnskapsåret 2012 er Folketrygdfondet pålagt å legge frem rapporter for hvert kvartal. Samtidig innføres IFRS for Folketrygdfondet.

Hittil har Folketrygdfondet lagt frem halvårsrapport i tillegg til årsrapport og en egen eierskapsmelding. For regnskapsåret 2012 vil Folketrygdfondet legge frem rapporter for hvert kvartal.

Endringen følger av mandat for Statens pensjonsfond Norge.

IFRS

Fra og med regnskapsåret 2012 innføres de internasjonale regnskapsstandardene IFRS (International Financial Reporting Standards) for Folketrygdfondet.
Se Forskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet