Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Langsiktighet gir mest verdiskaping

- Forskning viser at selskaper med et langsiktig perspektiv og tydelige strategiske mål bidrar mest til verdiskaping. Likevel øker presset på selskapene om å innfri forventninger til kvartalstall. Dette er en utfordring, skriver Nils Bastiansen og Ann Kristin Brautaset i en kronikk i Finansavisen 19. april 2017.

Selskaper som har tydelige strategiske mål og en langsiktig horisont oppnår høyere verdiskaping. Det viser en fersk forskningsrapport publisert i Harvard Business Review.

Til tross for at langsiktighet lønner seg, er aksjemarkedet preget av kortsiktige investorer og analytikere. I følge organisasjonen Focusing Capital on the Long Term (FCLT) mener 65 prosent av ledere i amerikanske selskaper at aksjemarkedet er blitt mer kortsiktig de siste fem årene1. Det reflekteres blant annet i økt press på ledelsene om å innfri markedets forventninger til kvartalstall, noe som kan være én årsak til at selskaper prioriterer å oppfylle de kortsiktige forventningene, selv om det er negativt for verdiutviklingen over tid. Dette er en utfordring.

Forskningsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom McKinsey Global Institute og FCLT2. Rapporten tar for seg 615 noterte selskaper i USA i perioden 2001–2015. Selskaper med langsiktig horisont økte inntekten i hele perioden med i snitt 47 prosent mer enn sammenlignbare virksomheter, og inntjeningen økte med i snitt 36 prosent mer enn hos sammenlignbare selskaper. Selskapene i ruppen oppnådde også en total aksjeavkastning som var vesentlig høyere enn resten av utvalget.

Selskapene med langsiktig horisont skaper flere arbeidsplasser enn mer kortsiktige selskaper gjør. Dersom alle selskapene hadde skapt like mange jobber, ville det tilsvart en økning på 0,8 prosent årlig i USAs BNP, ifølge McKinsey Global Institute. 

Folketrygdfondet mener at styre og ledelse i selskapene har alt å vinne på å bli mer langsiktige og stå i mot presset fra kortsiktige investorer og analytikere. Dette krever konkrete tiltak knyttet til strategiarbeid og kommunikasjon. Selskapene bør ha en troverdig og godt begrunnet strategi for hvordan de skal skape verdier over tid, og forretningsmodellen bør være bærekraftig. Selskapets strategiske mål bør inkludere langsiktige finansielle mål, ettersom de er vesentlige drivere for selskapets verdiutvikling. Her er det et forbedringspotensial, da kun 23 prosent av selskapene kommuniserer langsiktige mål knyttet til hva som skal tjenes pr krone investert. Nettopp langsiktighet kan være et viktig virkemiddel i omstillingen norsk økonomi må gjennom.

Nils Bastiansen, direktør aksjeavdelingen
Ann Kristin Brautaset, assisterende direktør aksjeavdelingen

 

1 Dominic Barton, Jonathan Bailey and Joshua Zoffer, Rising to the challenge og short-termism, FCLT Global, September 2016

2 Dominic Barton, James Manyika, and Sarah Keohane Williamson, Finally, Evidence That Managing for the Long Term Pays Off, Harvard Business Review February 9, 2017